konkurs     Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова відповідно до Закону України “Про вищу освіту”   оголошує конкурс на заміщення посад науково-педагогічнийх працівників: 

Факультет соціально-економічної освіти та управління

Кафедра соціальної педагогіки

Доцент – 3

Кафедра теорії  та технології соціальної роботи

Доцент – 1

                                      Кафедра соціальної політики

Доцент – 1, старший викладач – 3, викладач – 1

                                      Кафедра економічної теорії

Доцент – 3, старший викладач – 1, асистент – 1

                                      Кафедра управління, інформаційно-аналітичної  діяльності та євроінтеграції

Доцент – 3, старший викладач – 1

                                      Кафедра менеджменту та інноваційних технологій соціокультурної діяльності

Доцент – 2

Факультет політології та права

                                      Кафедра політичних наук

Професор – 1, доцент – 1, старший викладач – 2, викладач – 2 

                                      Кафедра політології і публічного управління та адміністрування

Старший викладач – 1, викладач – 1

Факультет іноземної філології

                                       Кафедра англійської філології

Доцент – 7, старший викладач – 3, викладач – 1

                                     Кафедра філософії мови, порівняльного мовознавства та перекладу

Старший викладач – 1

                                     Кафедра романо-германської філології

Доцент – 2, старший викладач – 4,викладач – 2

                                    Кафедра методики викладання світової літератури

Доцент – 1

                                    Кафедра російської та зарубіжної літератури

Професор – 1, доцент – 2

                                    Кафедра іноземних мов за професійним спрямуванням

Викладач – 1

                                    Кафедра загального мовознавства і германістики

Старший викладач – 2

                                    Кафедра методики викладання іноземних мов

Завідувач кафедри – 1, старший викладач – 3

                                    Кафедра східних мов та методики викладання східних мов

Завідувач кафедри – 1, старший викладач – 1, викладач – 2, асистент – 1 

Факультет філософської освіти і науки

                                   Кафедра психології

Професор – 1

                                  Кафедра культурології

Доцент – 1, старший викладач – 1, асистент – 1

                                 Кафедра історії та філософії історії

Доцент – 1

                                  Кафедра філософії

Доцент – 2

Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка

                                  Кафедра української мови

Професор – 1,  доцент – 3

                                Кафедра української літератури

Професор – 2 , доцент – 2

                               Кафедра методики викладання української мови і літератури

Завідувач кафедри – 1, доцент – 1,старший викладач – 1

                                Кафедра стилістики української мови

Професор – 1, доцент – 1

                                 Кафедра журналістики

Старший викладач – 1

                                 Кафедра історії та етнополітики

Професор – 1, старший викладач – 2

Факультет історичної освіти

                                Кафедра джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін

Доцент – 1

                                 Кафедра історії та археології слов’ян

Доцент – 1, асистент – 1

                                 Кафедра методики навчання суспільних дисциплін і гендерної освіти

Доцент – 1

                                 Кафедра всесвітньої історії

Доцент – 2, старший викладач – 1

Факультет магістратури, аспірантури і докторантури

                                 Кафедра соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики

Старший викладач – 1, викладач – 1

                                 Кафедра методології науки та міжнародної освіти

Доцент – 1

                                 Кафедра педагогіки і психології вищої школи

Доцент – 1

                                 Кафедра етики та естетики

Доцент – 1, старший викладач – 1 

Факультет психології

                                  Кафедра теоретичної та консультативної психології

Професор – 1, доцент – 3

                                   Кафедра загальної і соціальної психології та психотерапії

Доцент – 1,викладач – 1

                                   Кафедра психосоматики та психологічної реабілітології

Доцент – 2, старший викладач – 1

                                   Кафедра політичної психології та соціально-правових технологій

Старший викладач – 1

Загальноуніверситетські кафедри

                                   Кафедра теорії та історії педагогіки

Доцент – 2

Факультет фізичного виховання та спорту

                                  Кафедра олімпійського та професійного спорту

Старший викладач – 1

                                    Кафедра фізичного виховання та здоров’я

Доцент – 1, викладач – 2

                                    Кафедра фізичного виховання та єдиноборства

Викладач – 3, асистент – 1

                                    Кафедра фізичної реабілітації

Доцент – 1, асистент – 1

                                    Кафедра біологічних основ фізичного виховання та спортивних дисциплін

Старший викладач – 1

                                    Кафедра футболу

Викладач – 1

Фізико-математичний факультет

                                    Кафедра вищої математики

Доцент – 1

                                    Кафедра математичного аналізу та диференціальних рівнянь

Завідувач кафедри – 1, доцент – 1, старший викладач – 1, асистент – 1

                                    Кафедра математики і теорії та методики навчання математики

Доцент – 1, старший викладач – 1

                                    Кафедра методології та методики навчання фізико-математичних дисциплін вищої школи

Професор – 1

Факультет інформатики

                                    Кафедра інформаційних технологій і програмування

Старший викладач – 1

                                    Кафедра комп’ютерної інженерії та освітніх вимірювань

Доцент – 1

                                     Кафедра програмної інженерії

Старший викладач – 1

Факультет мистецтв

                                     Кафедра теорії та історії музики

Професор – 1

                                     Кафедра фортепіанного виконавства та художньої культури

Професор – 1, доцент – 3, старший викладач – 1

                                     Кафедра теорії методики музичної освіти, хорового співу і диригування

Професор – 1, доцент – 3, старший викладач – 3, викладач – 1

                                     Кафедра теорії та методики постановки голосу

Доцент – 2

                                     Кафедра хореографії

Доцент – 1

                                     Кафедра інструментального та оркестрового виконавства

Професор – 1

Факультет природничо-географічної освіти та екології

                                      Кафедра географії

Доцент – 1, старший викладач – 1, асистент – 1

                                      Кафедра біології

Доцент – 2, викладач – 1

                                     Кафедра туризму

Завідувач кафедри – 1

                                     Кафедра іноземних мов

Викладач – 1

                                    Кафедра екології

Асистент – 1

Факультет корекційної педагогіки та психології

                                    Кафедра сурдопедагогіки

Старший викладач – 2

                                    Кафедра психокорекційної педагогіки

Завідувач кафедри – 1, доцент – 1

                                    Кафедра логопедії

Доцент – 3, старший викладач – 1

                                    Кафедра тифлопедагогіки

Доцент – 1

                                    Кафедра спеціальної психології та медицини

Доцент – 3, асистент – 1

                                    Кафедра ортопедагогіки та реабілітології

Доцент – 1, старший викладач – 1

Факультет педагогіки та психології

                                   Кафедра педагогіки та методики початкового навчання

Доцент – 5

                                   Кафедра психології та педагогіки

Доцент – 1, викладач – 2

                                   Кафедра іноземних мов та методик навчання

Завідувач кафедри – 1 

                                   Кафедра медико-біологічних і валеологічних основ охорони життя і здоров’я

Доцент – 2, старший викладач – 2

                                   Кафедра практичної психології

Старший викладач – 1

                                    Кафедра образотворчого мистецтва

Старший викладач – 1, викладач – 1

Навчально-науковий інститут неперервної освіти

                                    Кафедра освіти дорослих

Доцент – 1, старший викладач – 2

                                    Кафедра інновацій та інформаційної діяльності в освіті

Доцент – 2

                                    Кафедра педагогічної творчості

Доцент – 1, асистент – 1

 

Термін подання документів – 14 днів від дня опублікування оголошення

Перелік документів, які подаються на ім’я ректора університету:

-         заява про участь в конкурсі, написана власноруч;

-         особовий листок з обліку кадрів та  власноруч  написана автобіографія (для осіб, які не працюють в університеті);

-          копія трудової книжки, засвідчена нотаріально або у відділі кадрів університету (для осіб, які не працюють в університеті;)

-         копія паспорта  громадянина  України (с.1,2,3,10,11) та ідентифікаційного номера (для осіб, які не працюють в університеті);

-         документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом п’яти останніх років;

-         копії документів про вищу освіту, наукові ступені і вчені звання, засвідчені нотаріально або у відділі кадрів університету);

-     список опублікованих наукових праць і винаходів, підписаний  кандидатом  та вченим секретарем університету, підпис якого засвідчується  печаткою  університету;

-          згоду на обробку персональних даних;

-          звіт  про навчально-методичну, виховну, науково-дослідницьку, організаційну та профорієнтаційну роботу за попередній період (для осіб, які  працюють в університеті);

-         програму (проект) розвитку структурного підрозділу (кафедри);

-          довідку про проходження  попереднього психіатричного огляду;

-         довідку про проходження  флюорографічного огляду.

Університет житлом не забезпечує.

Документи надсилати на адресу: 08030, м.Київ, вул.Пирогова, 9, канцелярія.

Телефон для довідок: 239-30-78.

Умови праці оформляються відповідним контрактом.

   

Короткі новини

Стипендії для післядипломного навчання у College of Europe

College of Europe   Коледж Європи – європейська інституція вищої освіти – пропонує широкий спектр стипендій для випускників університетів з країн Європейської політики сусідства, зокрема з України. Стипендії на навчання протягом 2018-2019 років покривають вартість навчання, проживання, харчування та дорожні витрати. Дедлайн - 17 січня 2018р.

Детальніше...

Стипендії на участь у літній школі в Осло

uio iss logo   Міжнародна літня школа в Осло щороку проводить курси бакалаврського та магістерського рівнів,  пропонуючи близько 50 стипендій, що покривають вартість участі. Українські учасники також можуть подавати заявки. Дедлайн - 1 лютого 2018 р. (далі - англ.).

Детальніше...

Кращі в спорті

unpf1 1  25 листопада 2017 року в місті Києві в спорткомплексі "Економіст" Національної академії державного управління при Президентові України відбувся II Чемпіонат України UNPF з пауерліфтингу та окремих дисциплін серед студентів», на якому студент 2 курсу спеціальності "Комп'ютерні науки" факультету інформатики НПУ імені М.П. Драгоманова Репянчин Олександр зайняв І місце у жимі штанги лежачи. Вітаємо нашого атлета і його тренерів Андрія Топчия та Юлію Топчий з таким досягненням, бажаємо йому подальших перемог і міцного здоров'я!

Прес-служба університету

День відкритих дверей факультету філософської освіти і науки

ffon     Запрошуємо 12 грудня 2017 р. о 16:00 взяти участь у Дні відкритих дверей факультету філософської освіти і науки НПУ імені М.П.Драгоманова.

   День відкритих дверей – це чудова нагода не лише познайомитись з професорсько-викладацьким складом факультету, а й одразу зануритись у світ креативних роздумів і смислів. Майбутні філософи і культурологи будуть запрошені на філософський ворк-шоп, а дизайнери – на майстер-клас з рисунку.

    Захід відбудеться в гуманітарному корпусі університету (Київ, вул. Тургенєвська, 8-14, третій поверх). Участь безкоштовна!  Ласкаво просимо!

 

Драгоманівська делегація відвідала Тбіліський педагогічний університет

Tbilisi   22 – 24 листопада 2017 р. делегація НПУ імені М.П. Драгоманова на чолі з в.о. ректором академіком В. Андрущенком відвідала Тбіліський педагогічний університет (Грузія), де його було обрано Почесним доктором університету.

   Під час візиту також був підписаний договір про співробітництво. Члени делегації взяли участь у роботі міжнародної наукової конференції «Сучасні виклики, сучасні наукові проблеми та інтеграція в ЄС».

  Було обговорено спільні заходи на найближчу перспективу, зокрема і щодо обміну студентами та викладачами.

Прес-служба університету

   

 НПУ імені М.П. Драгоманова у соціальних мережах

Facebook

   

Дні відкритих дверей  

дні відкритих дверей1

   

Переведення та поновлення  

imgonline com ua GifAnimationTwoPic I0m3L8s6Qq2I

   

Піготовка до ЗНО  

Distant

   

Шукаю роботу  

шукаю роботу

   

Обери сам  

диципліна за вибором

   

Горизонт-2020  

   

Корпоративна пошта  

email

   

АРПУЄ  

book konst 

Педагогічна Конституція Європи: прийняття та реалізація

   

Рейтинги  

   

Хто на сайті?  

На сайті 680 гостей та користувачі відсутні

   

Канал новин  

   
   

Приймальна комісія

Адреса: 01601 м. Київ вул. Пирогова 9, кім 133.
Приймальна комісія працює:
Понеділок-п'ятниця
З 9:00 до 17:00, з 13:00 до 14:00 обідня перерва
Телефони для довідок: (044) 239-30-17, (044) 235-82-36
   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу


НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Фізико-математичний інститут :: Інститут філософської освіти :: Інститут фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний інститут :: Інститут інформатики :: Інститут іноземної філології :: Інститут історичної освіти :: Інститут корекційної педагогіки та психології :: Інститут мистецтв :: Інститут магістратури, аспіратнути та докторантури :: Інститут природничо-географічної освіти та екології :: Інститут педагогіки та психології :: Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації :: Інститут політології та права :: Інститут розвитку дитини :: Інститут соціології, психології та соціальних комунікацій :: Інститут соціальної роботи та управління :: Інститут української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка :: Інститут управління та економіки освіти
Факультети
Кримський гуманітарний факультет
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ

Вхід